algemene voorwaarden

Over ons

Wie we zijn. Wij zijn The DRAUMR BV, een bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam. Ons ondernemingsnummer is 58791221 en onze statutaire zetel is Oranje Nassaulaan 138 138.

De maker. Voor op bestelling gemaakte producten of producten in opdracht kunnen we de diensten van een van onze makers inschakelen.

Hoe u contact met ons kunt opnemen. U kunt contact met ons opnemen door onze klantenservice te bellen op +31 641501876 of door ons te schrijven op info@draumr.nl of per post op Draumr BV, Oranje Nassaulaan 138, Overveen, Nederland.

Hoe wij contact met u kunnen opnemen. Als wij contact met u moeten opnemen, doen wij dat telefonisch of door u te schrijven op het e-mailadres of postadres dat u bij uw bestelling aan ons heeft verstrekt.

Onder 'schrijven' vallen ook e-mails. Wanneer we in deze voorwaarden de woorden ‘schrijven’ of ‘geschreven’ gebruiken, omvat dit ook e-mails.

Definities

Voor de doeleinden van deze voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

"Nabestelde producten" betekent alle producten die momenteel niet op voorraad zijn, maar wel kunnen worden besteld voor levering op een later tijdstip;

" Op maat gemaakte producten ": alle producten die door een Maker zijn gemaakt en in opdracht van u zijn gemaakt;

Met “grote pakketten” worden dozen, kratten en opgevulde zakken bedoeld die groter zijn dan 55 cm x 55 cm x 39 cm;

"Particuliere klant" betekent een individu dat(e) product(en) koopt voor doeleinden die geheel buiten de handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit van die persoon vallen;

" Op bestelling gemaakte product(en) ": alle producten die door ons aan u worden aangeboden en die volgens onderling overeengekomen specificaties moeten worden gemaakt;

" Maker " betekent de maker van het/de verkochte product(en);

" Online Product(en) " betekent elk van onze producten die beschikbaar zijn voor verzending en die online op onze Website worden weergegeven;

" Handelscliënt " betekent een persoon die product(en) koopt die verband houden met de handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit van die persoon, ongeacht of hij persoonlijk handelt of via een andere persoon die in naam van de Handelscliënt of namens de Handelscliënt handelt; En

Website ’ betekent www. DRAUMR.NL .

"White Glove Shipping" betekent het gebruik van een gespecialiseerde bezorgservice, ervaren in het omgaan met kwetsbare producten die extra zorg vereisen tijdens zowel de verpakkings- als de leveringsfase;

Wat deze termen dekken. Dit zijn de voorwaarden waarop wij product(en) aan u leveren.

Waarom je ze zou moeten lezen. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u uw bestelling bij ons indient. In deze voorwaarden leest u wie we zijn, hoe we u producten zullen leveren, hoe u en wij het contract kunnen wijzigen of beëindigen, wat u moet doen als er een probleem is en andere belangrijke informatie. Als u denkt dat er een fout in deze voorwaarden staat, neem dan contact met ons op om dit te bespreken. De clausules gemarkeerd met asterisken ( ) zijn NIET van toepassing op handelsklanten**

1. Ons contract met u

1.1 Hoe wij uw bestelling accepteren.

1.1.1 Online product(en) via online afrekenen.

(a) U plaatst de bestelling voor Online Product(en) door de stappen in het afrekenproces te volgen, waarbij u uw bestelling zorgvuldig controleert voordat u deze bevestigt. Om uw bestelling succesvol te plaatsen, kunt u afrekenen via:

(i) een door u aangemaakte online account bij ons, inclusief een wachtwoord; of

(ii) een 'gast'-afrekening, waarvoor u geen online account bij ons hoeft aan te maken.

(b) Als u ervoor kiest een account aan te maken overeenkomstig clausule 1.1.1(a)(i), moet u:

(i) uw accountgegevens vertrouwelijk houden en deze niet aan derden bekendmaken; En

(ii) ons onmiddellijk op de hoogte stellen via info@DRAUMR.NL als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersnaam en wachtwoord kent.

(c) We hebben het recht om elk gebruikerswachtwoord om welke reden dan ook uit te schakelen.

(d) Zodra de procedure beschreven in clausule 1.1.1(a) is gevolgd, sturen wij u een bevestigingsmail. Dit is geen bevestiging van acceptatie van de bestelling. Het bevat echter belangrijke informatie, die ook hieronder wordt uiteengezet en die wij volgens de wet moeten verstrekken voordat een contract wordt gesloten. U kunt deze informatie ook ontvangen door contact met ons op te nemen op bovenstaand telefoonnummer.

(e) Wij accepteren uw bestelling pas als wij u een tweede e-mail sturen om dit te bevestigen. Op dit punt komt er een juridisch bindend contract tot stand tussen u en ons en zullen wij de goederen verzenden.

(f) Online Product(en) binnen dezelfde bestelling die niet tegelijkertijd in rekening worden gebracht of verzonden, vallen niet onder datzelfde contract.

1.1.2 E-mailbestellingen.

(a) Voor producten die via e-mail zijn besteld, kunt u de details van een bestelling accepteren door te betalen via de betalingslink die we verstrekken in onze bevestigingsmail van de bestelling. Nadat de betaling is gedaan, ontstaat er een juridisch bindend contract tussen u en ons.

1.1.3 Telefonische bestellingen.

(a) Wij accepteren ook telefonische bestellingen voor product(en).

(b) U kunt de details van een bestelling accepteren door de product(en) telefonisch te betalen of via de betaallink in de e-mail ter bevestiging van de bestelling die wij u na het telefoongesprek sturen. In de bevestigingsmail zijn onze algemene voorwaarden opgenomen.

(c) Nadat de betaling is gedaan, komt er een juridisch bindend contract tot stand tussen u en ons. Indien u telefonisch heeft betaald, sturen wij tevens een bevestigingsmail met onze algemene voorwaarden als bijlage.

1.1.4 Reserveringen.

(a) U kunt via e-mail of telefonisch een verzoek indienen om product(en) te reserveren.

(b) Na onze schriftelijke bevestiging dat we uw verzoek accepteren, houden we de gereserveerde product(en) maximaal 5 werkdagen vast.

(c) Als u niet binnen de relevante termijn een bestelling plaatst, houden wij de gereserveerde producten niet langer voor u vast.

1.2 Als wij uw bestelling niet kunnen accepteren. Indien wij uw bestelling niet kunnen accepteren, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte en brengen wij u geen kosten in rekening voor het/de product(en). Dit kan zijn omdat de producten niet op voorraad zijn, vanwege onverwachte beperkingen van onze middelen of omdat we de door u opgegeven leveringstermijn niet kunnen halen.

1.3 Uw bestelnummer. Wij zullen een bestelnummer aan uw bestelling toewijzen en u vertellen wat het is wanneer we uw bestelling accepteren of bevestigen. Het helpt ons als u ons het bestelnummer kunt doorgeven wanneer u contact met ons opneemt over uw bestelling.

2. Uw bestelling wijzigen

2.1 Uw rechten om wijzigingen aan te brengen in uw bestelling. Als u een wijziging wilt aanbrengen in de door u bestelde producten, kunt u telefonisch contact met ons opnemen op +44 (0) 207 148 3190 of per e-mail op info@DRAUMR.NL . Wij laten u weten of de wijziging mogelijk is. Als het mogelijk is, zullen wij u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de prijs van het/de product(en), het tijdstip van levering of iets anders dat nodig zou zijn als gevolg van de door u gevraagde wijziging en vragen wij u te bevestigen of u dit wenst ga door met de verandering. Als we de wijziging niet kunnen doorvoeren of als de gevolgen van het doorvoeren van de wijziging onaanvaardbaar voor u zijn, wilt u wellicht het contract beëindigen (zie voor particuliere klanten alleen clausule 7 - Uw rechten om de bestelling te annuleren als u een particuliere klant bent).

2.2 Onze rechten om wijzigingen aan te brengen in uw bestelling. We kunnen wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden of de producten, maar als we dat doen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en kunt u vervolgens contact met ons opnemen om het contract te beëindigen voordat de wijzigingen van kracht worden en een terugbetaling te ontvangen voor alle betaalde producten maar niet ontvangen.

3. Levering van uw producten

3.1 Bezorgkosten.

3.1.1 Indien beschikbaar, zijn de bezorgkosten zoals weergegeven aan u op onze Website tijdens het afrekenproces of uitgelegd tijdens de e-mailuitwisseling of het telefoongesprek voor bestellingen die per e-mail en telefoon zijn geplaatst. Wij bieden u verschillende verzekerde bezorgopties aan waaruit u kunt kiezen. Houd er rekening mee dat in elk geval de bezorgkosten worden opgeteld bij het totaalbedrag dat u ons voor het/de product(en) moet betalen.

3.1.2 Niet-standaard artikelen. Voor grotere artikelen of als uw afleveradres zich in een afgelegen gebied bevindt, is het echter mogelijk dat we de bezorgkosten redelijkerwijs niet vooraf nauwkeurig kunnen berekenen en dat we mogelijk een aparte prijsopgave voor de verzending moeten maken. Als dat het geval is, maken wij per e-mail met betaallink of telefonisch een aparte prijsopgave voor de verzending. Als:

(a) nadat u de verzendopgave heeft ontvangen, meldt u ons dat u de overeenkomst wilt beëindigen; of

(b) Als u ons na het verstrijken van 30 dagen na ontvangst van de geschatte verzendkosten niet op de hoogte stelt dat u door wilt gaan met het contract, zullen wij uw bestelling annuleren en u een volledige terugbetaling geven voor alle gedane betalingen.

3.2 Wanneer leveren wij het/de product(en)? Tijdens het bestelproces laten wij u schriftelijk weten wat de verwachte leverdatum is.

3.3 Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen buiten onze controle. Als onze levering van het/de product(en) wordt vertraagd door een gebeurtenis buiten onze controle, zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen om u hiervan op de hoogte te stellen en zullen wij stappen ondernemen om de gevolgen van de vertraging tot een minimum te beperken. Op voorwaarde dat we dit doen, zijn we niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door de gebeurtenis, maar als er een risico bestaat op aanzienlijke vertraging, kunt u contact met ons opnemen om het contract te beëindigen en een terugbetaling te ontvangen voor alle producten waarvoor u hebt betaald, maar die u niet hebt ontvangen. .

3.4 Gezien de ingewikkelde aard van nabestelde producten, op maat gemaakte producten en op bestelling gemaakte producten, kunnen er redelijke vertragingen optreden. Als wij u op de hoogte stellen van dergelijke redelijke vertragingen en u besluit het contract te annuleren op grond van clausule 3.3, behouden wij ons het recht voor om u alle kosten en uitgaven die de Maker heeft gemaakt tot de datum van annulering in rekening te brengen, samen met een verder bedrag dat wordt berekend en aan u wordt medegedeeld. u door ons te goeder trouw handelt (en onze vaststelling zal, bij afwezigheid van een kennelijke fout, definitief en bindend zijn voor partijen) op een pro-rata basis die evenredig is aan de staat van voltooiing van het (de) relevante product(en) en zoals meegedeeld aan Jij.

3.5 Elk aanbetalingsbedrag dat u eerder aan ons heeft betaald met betrekking tot nabestelde producten, op maat gemaakte producten of op bestelling gemaakte producten, wordt verrekend met dergelijke bedragen die namens de Maker aan ons verschuldigd zijn op grond van clausule 3.4. .

3.6 Ophalen door u. Als u de producten bij ons ophaalt, kunt u ze op elk moment bij ons ophalen tijdens onze werktijden die op onze website staan ​​vermeld. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor bestellingen die beschadigd raken tijdens het transport nadat ze bij ons zijn opgehaald.

3.7 Als u de bezorging niet opnieuw regelt. Als u de producten niet bij ons ophaalt zoals afgesproken of als u, na een mislukte bezorging bij u, de bezorging niet opnieuw regelt of ze niet ophaalt bij een afleverdepot, of zoals anderszins aangegeven door het bezorgbedrijf, zullen wij contact met u op voor verdere instructies en kan u opslagkosten en eventuele verdere bezorgkosten in rekening brengen. Als we, ondanks onze redelijke inspanningen, geen contact met u kunnen opnemen of de levering of ophaling niet opnieuw kunnen regelen, kunnen we de overeenkomst beëindigen.

3.8 Wanneer u verantwoordelijk wordt voor het/de product(en). Het/de product(en) vallen onder uw verantwoordelijkheid vanaf het moment dat wij het/de product(en) afleveren op het adres dat u ons hebt opgegeven, of bij een door u georganiseerde vervoerder om ze bij ons op te halen.

4. Internationale leveringen

4.1 Product(en) geleverd naar bestemmingen buiten de EU kunnen onderworpen zijn aan belastingen, heffingen, douanerechten, heffingen of andere heffingen als gevolg van lokale wetgeving of douaneformaliteiten. De ontvanger van het/de product(en) zal eventuele extra kosten voor internationale bezorging moeten betalen, inclusief invoerrechten, formele douane-invoer, belastingen, heffingen en andere kosten die buiten de EU kunnen worden geheven. Als u producten bestelt die aan iemand anders moeten worden geleverd, zorg er dan voor dat zij op de hoogte zijn van deze extra kosten.

4.2 Niettegenstaande clausule 4.1 kan u, de persoon die de bestelling plaatst, voor sommige landen, zoals de VS en Canada, een verzoek ontvangen om deze extra kosten te betalen. In deze omstandigheden moet de betaling door u zijn ontvangen door de relevante douaneautoriteit voordat de levering van het/de product(en) plaatsvindt.

4.3 Wij kunnen de exportverpakking, volledige douanedocumentatie en verzekering voor exportorders regelen en daarbij gaat u ermee akkoord dat wij namens u optreden als exporteur van het/de product(en).

4.4 Wanneer wij alle douaneformaliteiten vervullen, zullen wij u hiervoor op een aparte factuur verzoeken. Mogelijk hebben we ook meer informatie van u nodig met betrekking tot dergelijke formaliteiten en moet u binnen vijf dagen na ontvangst van het verzoek op dergelijke verzoeken reageren, anders kunnen we het contract annuleren.

4.5 Indien u of de ontvanger van het product(en) het product(en) wilt retourneren, dient u rechtstreeks bij het betreffende douanekantoor restitutie van de douanerechten aan te vragen en een bewijs van retourzending te overleggen.

5. Productkwaliteit

5.1 Wij zijn wettelijk verplicht om producten te leveren die voldoen aan de overeenkomst, geschikt zijn voor het beoogde doel en van bevredigende kwaliteit zijn. Niets in deze sectie heeft invloed op uw wettelijke rechten als particuliere klant.

5.2 Product(en) kunnen enigszins afwijken van de afbeeldingen. De afbeeldingen van de product(en) op onze website en marketingmateriaal zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Hoewel wij er alles aan hebben gedaan om de kleuren accuraat weer te geven, kunnen wij niet garanderen dat de afbeeldingen de kleur van het/de product(en) accuraat weergeven. Uw product(en) kunnen enigszins afwijken van deze afbeeldingen. Hoewel wij er alles aan hebben gedaan om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, zijn alle maten, gewichten, capaciteiten, afmetingen en afmetingen slechts indicatief omdat onze product(en) handgemaakt zijn. Als u specifieke afmetingen wenst, kunt u dit bij het bestellen doorgeven.

5.3 Ervoor zorgen dat uw metingen nauwkeurig zijn. Wanneer we op bestelling gemaakte producten of producten in opdracht verwerken op basis van de metingen die u ons hebt verstrekt, bent u er verantwoordelijk voor dat deze metingen correct zijn.

5.4 Kleur en andere variaties. Hoewel The New Craftsmen en de Maker(s) alle redelijke inspanningen zullen leveren om aan de overeengekomen specificaties te voldoen, zoals maar niet beperkt tot kleur, materiaalafwerking, vorm en afmetingen, aanvaardt u dat er redelijke afwijkingen kunnen zijn (en onze vaststelling zal, bij gebreke van een kennelijke fout, definitief en bindend voor alle partijen).

5.5 Garantie. Bij de product(en) die wij aanbieden wordt vaak gebruik gemaakt van traditionele technieken en materialen. Hoewel we de kwaliteit van het/de product(en) garanderen voor een periode van 12 maanden vanaf het moment van levering, moet er rekening mee worden gehouden dat bepaalde product(en) kunnen reageren op klimatologische verschillen. Hoewel we ons best doen om onderhoudsinstructies te geven, behouden we ons voor ons standpunt met betrekking tot klimatologische en soortgelijke gevolgen voor het/de product(en). In het bijzonder betekent de aard van het weven dat er af en toe fouten in de stof zullen voorkomen. Niets in dit artikel 5.5 heeft invloed op uw wettelijke rechten als u een particuliere klant bent.

5.6 Hoe kunt u ons op de hoogte stellen van problemen ? Als u vragen of klachten heeft over het/de product(en), kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde gegevens. Wij streven ernaar om binnen 2 werkdagen contact met u op te nemen.

5.7 Uw verplichting om afgewezen product(en) te retourneren. U dient uw bestelling onmiddellijk bij ontvangst uit te pakken en te inspecteren. Eventuele schade of als het/de product(en) niet in overeenstemming zijn met de bestelling moeten wij zo snel mogelijk na levering en in ieder geval binnen 5 werkdagen per e-mail aan ons melden door middel van een rapport en fotografisch bewijsmateriaal. Als u gebruik wilt maken van uw wettelijke rechten om defecte producten te weigeren volgens dit artikel 5, moet u ze aan ons retourneren op een door ons schriftelijk aangegeven adres of ons toestaan ​​ze bij u op te halen, in elk geval op uw kosten (onder voorbehoud van clausule 5.8).

5.8 Onderzoek. U stemt ermee in dat wij (of door ons aangewezen agenten) alle producten waarvan wordt beweerd dat ze defect zijn op grond van clausule 5.7, kunnen onderzoeken en testen om vast te stellen of deze defecten onze verantwoordelijkheid zijn. Wanneer we de producten moeten wegsturen voor onderzoek en testen, geeft u ons (of onze agenten) toestemming om de producten voor dat doel bij u op te halen.

5.9 Terugbetaling of vervanging. Wanneer we ervan overtuigd zijn dat het/de product(en) niet in overeenstemming is met de overeenkomst; zijn niet geschikt voor het doel; of niet van bevredigende kwaliteit zijn, krijgt u een vervanging of volledige terugbetaling van de oorspronkelijke aankoopprijs aangeboden. Dit omvat zowel de kosten voor de eerste levering als voor het retourneren van het/de product(en), met uitzondering van de aanvullende kosten die ontstaan ​​als u kiest voor een ander type levering dan, of gelijkwaardig aan, onze standaard en goedkoopste leveringsmethode op dat moment. de bestelling is gedaan of bij het retourneren van het/de product(en). Elke terugbetaling wordt bijgeschreven op de creditcard of bankrekening waarmee voor het/de product(en) is betaald.

6. Uw herroepingsrecht (particuliere klanten**)

6.1 Indien u een Particuliere Klant bent en uw product(en) via internet, e-mail of telefoon heeft besteld, kunt u uw bestelling om welke reden dan ook en op elk moment tussen het plaatsen van de bestelling en binnen 14 dagen nadat het product(en) binnenkwam(en) annuleren. uw bezit (of het laatste artikel van een meervoudige bestelling komt in uw bezit).

6.2 Dit artikel 6 is echter niet van toepassing op:

6.2.1 Op bestelling gemaakte producten of producten in opdracht die volgens uw specificatie zijn gemaakt;

6.2.2 oorbellen vanwege hygiënische redenen; En

6.2.3 product(en) die snel kunnen bederven of verlopen; En

6.2.4 product(en) die na levering (door hun aard) onlosmakelijk met andere artikelen vermengd raken.

6.3 Hoe opzeggen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing om het contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail). U kunt gebruik maken van onderstaand modelformulier voor herroeping en dit sturen naar ons bovenstaande adres of naar info@draumr.nl. Annulering dient te geschieden door de persoon die de bestelling heeft geplaatst.

Annuleringsformulier

aan DRAUMR BV:

Ik/wij [ ] deel/delen hierbij mede dat ik/wij [ ] mijn/onze [ ] verkoopovereenkomst voor de volgende goederen [ ]/de levering van de volgende dienst [*] annuleer,

Besteld op [ ]/ontvangen op [ ],

Naam particuliere opdrachtgever(s):

Adres particuliere opdrachtgever(s):

Handtekening particuliere opdrachtgever(s) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend),

Datum

[*] Schrappen wat niet past

6.4 Staat van het/de product(en). Wij hebben het recht om een ​​bedrag in mindering te brengen op de terugbetaling ter weerspiegeling van eventueel waardeverlies van het geleverde product(en), indien het verlies het gevolg is van onnodige omgang met het(de) product(en) door u.

6.5 Retourneren van product(en) onder geannuleerde bestellingen. Als u een bestelling wilt annuleren, moet u het/de product(en) aan ons retourneren, op uw kosten, tenzij anders overeengekomen, op een door ons schriftelijk medegedeeld adres. Het (de) geannuleerde product(en) moet(en) naar ons worden verzonden binnen 14 dagen na de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

6.6 Terugbetaling. Op voorwaarde dat u aan al uw verplichtingen onder clausules 6.1 tot 6.5 met betrekking tot het/de product(en) hebt voldaan, vergoeden wij de prijs van het/de product(en) en de bezorgkosten (onder voorbehoud van clausule 6.7) die wij uiterlijk 14 dagen van u hebben ontvangen. na de dag waarop wij het/de product(en) terugontvangen, of, indien wij aanbieden het/de product(en) bij u op te halen, binnen 14 dagen nadat u ons op de hoogte heeft gesteld van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen.

6.7 De terugbetaling omvat de kosten van de eerste levering van het/de product(en), met uitzondering van de aanvullende kosten die ontstaan ​​als u een ander type levering hebt gekozen dan onze standaard en goedkoopste leveringsmethode op het moment dat de bestelling werd geplaatst. De terugbetaling wordt bijgeschreven op de creditcard of bankrekening waarmee u voor het/de product(en) heeft betaald.

6.8 Retouren. Eventuele retourzendingen van product(en) die niet onderworpen zijn aan uw wettelijke rechten onder clausules 5 en 6, zijn naar ons eigen goeddunken.

7. Ons herroepingsrecht

7.1 Wij kunnen het contract beëindigen als u het verbreekt. We kunnen het contract voor product(en) op elk moment beëindigen door u schriftelijk te schrijven als:

7.1.1 u doet geen enkele betaling aan ons wanneer deze verschuldigd is en u betaalt nog steeds niet binnen 10 werkdagen nadat wij u eraan hebben herinnerd dat de betaling verschuldigd is;

7.1.2 u ons niet, binnen een redelijke termijn nadat wij daarom hebben gevraagd, informatie verstrekt die nodig is voor ons om het/de product(en) te leveren, bijvoorbeeld de afmeting of kleurvoorkeur; of

7.1.3 u geeft ons niet binnen een redelijke termijn toestemming om de producten bij u af te leveren of bij ons op te halen.

7.2 Behoudens uw rechten onder clausules 5 en 6, moet u ons compenseren als u het contract verbreekt. Als we de overeenkomst beëindigen in de situaties uiteengezet in artikel 7.1, zullen we al het geld dat u vooraf hebt betaald voor product(en) die we niet hebben geleverd, terugbetalen, maar we kunnen de kosten die we als gevolg hiervan zullen maken, aftrekken of u een redelijke vergoeding in rekening brengen. dat u het contract verbreekt.

8. Prijs of betaling

8.1 Waar kunt u de prijs voor het/de product(en) vinden.

8.2 Onder voorbehoud van clausule 8.4:

8.2.1 de prijs voor het/de product(en) (inclusief BTW) bedraagt:

(a) voor Online Product(en), de prijs die wordt aangegeven wanneer u op de afrekenpagina op "Bevestig bestelling" drukt tijdens het plaatsen van uw bestelling; of

(b) zoals vermeld in onze bevestigingsmail of tijdens het telefoongesprek voor e-mail- en telefonische bestellingen. Dergelijke offertes voor Product(en) in opdracht of Product(en) op bestelling zijn geldig gedurende een periode van 12 weken nadat ze zijn gedaan.

8.3 Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de prijs van de aan u geadviseerde producten correct is. Het is echter altijd mogelijk dat, ondanks onze inspanningen, sommige van de door ons verkochte producten onjuist geprijsd zijn. Normaal gesproken controleren we de prijzen voordat we uw bestelling accepteren, zodat we, als de juiste prijs op uw besteldatum lager is dan de door ons aangegeven prijs op uw besteldatum, het lagere bedrag in rekening brengen. Als de juiste prijs op uw besteldatum hoger is dan de prijs die aan u is vermeld, nemen wij contact met u op voor uw instructies voordat we uw bestelling accepteren. Als we uw bestelling accepteren en verwerken waarbij een prijsfout duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u als een verkeerde prijs had kunnen worden onderkend, kunnen we het contract beëindigen, u de door u betaalde bedragen terugbetalen en de teruggave eisen van alle aan u geleverde goederen. .

8.4 BTW voor handelsklanten.

8.4.1 Handelsprijzen worden doorgaans exclusief BTW vermeld, waarbij de BTW afzonderlijk wordt gespecificeerd.

8.4.2 Handelsklanten moeten hun BTW-nummer opgeven bij het bestellen of bij het invullen van hun lidmaatschapsformulier.

8.5 BTW op internationale betalingen.

8.5.1 Particuliere klanten .** De totale prijs die u voor het/de product(en) betaalt, exclusief BTW, zal altijd hetzelfde zijn, ongeacht de bestemming of de valuta waarin is betaald, met inachtneming van artikel 8.7. Afhankelijk van het land van levering wordt extra BTW (of een gelijkwaardige belasting) in rekening gebracht.

(a) Voor levering aan landen in de EU zal de extra BTW die op de producten wordt aangerekend en de toepasselijke bezorgkosten de Britse BTW zijn of de equivalente belasting in het rechtsgebied waar de producten moeten worden geleverd.

(b) Voor levering aan landen buiten de EU is de extra belasting die op het product/de producten wordt geheven en de toepasselijke bezorgkosten geen Britse BTW. Als het/de product(en) wordt(en) geleverd aan een expediteur in het Verenigd Koninkrijk, maar voor onmiddellijke export buiten de EU, is het mogelijk mogelijk om eventueel extra in rekening gebrachte Britse BTW terug te betalen. Als u van plan bent de producten rechtstreeks bij een expediteur te laten bezorgen, dient u ons hiervan vóór het plaatsen van de bestelling op de hoogte te stellen. Anders wordt de extra in rekening gebrachte Britse BTW mogelijk niet terugbetaald.

8.5.2 Handelsklanten. Handelsklanten die bij een bedrijf buiten de EU zijn geregistreerd en rechtstreekse verzending naar een adres buiten de EU aanvragen, moeten eerst een bewijs van hun registratie overleggen. Dergelijk bewijsmateriaal omvat het bedrijfsregistratienummer en het factuur- en verzendadres in het land van registratie. Facturen worden dan vrijgesteld van BTW of nultarief verstrekt.

8.6 Wijze van betaling.

8.6.1 Wij accepteren betaling via de volgende debet- en creditcards: Visa, MasterCard, JCB, Discover en American Express. Als u van buiten Groot-Brittannië winkelt, zal uw creditcardmaatschappij de transactie omzetten naar uw eigen valuta. Voor een veilige verwerking van de betaling maken wij gebruik van de volgende betaalmethoden:

(a) "Paypal Express Afrekenen";

(b) Stripe-betalingsgateway; En

(c) bankoverschrijvingen naar onze bedrijfsrekening.

8.6.2 Alle door u verstrekte persoonlijke informatie, inclusief creditcardnummers en contactgegevens, wordt beveiligd op beveiligde servers. Een ontvangstbewijs wordt samen met uw bestelling verzonden of afzonderlijk verzonden naar het factuuradres als dit afwijkt van het verzendadres.

8.7 Wijzigingen in het BTW-tarief zullen wij doorberekenen. Als het BTW-tarief verandert tussen uw besteldatum en de datum waarop wij het/de product(en) leveren, passen wij het BTW-tarief dat u betaalt aan, tenzij u het product(en) al volledig heeft betaald vóór de wijziging in de BTW-tarief van kracht.

8.8 Wanneer u moet betalen.

8.8.1 Online product(en) via online betaalproces. Wij verwerken de betaling voor uw Online Product(en) na voltooiing van het contract tussen u en ons, zoals uiteengezet in 1.1 hierboven.

8.8.2 Telefonische bestellingen. Wij verwerken de betaling voor telefonisch bestelde producten wanneer u uw kaartgegevens telefonisch opgeeft of wanneer u betaalt via de betalingslink die u in onze bevestigingsmail van de bestelling ontvangt.

8.8.3 Product(en) in opdracht of op bestelling gemaakt product(en). Naar onze keuze moet u het volledige bedrag betalen of een aanbetaling van 50% doen zodra er via e-mail een betalingslink voor het/de product(en) is verzonden. Het saldo van het verschuldigde bedrag voor op bestelling gemaakte producten of producten in opdracht zal volledig worden betaald na kennisgeving per e-mail aan u van de voltooiing van de producten en voorafgaand aan de levering.

8.8.4 De betaling van de eerste aanbetaling of de volledige betaling wordt beschouwd als een bevestiging van uw bestelling volgens de gegevens die tussen u en ons schriftelijk zijn overeengekomen op het moment van betaling en eventuele daaropvolgende wijzigingen moeten worden bevestigd en schriftelijk overeengekomen overeenkomstig artikel 2. en 3.

8.9 Productie van product(en). De productie van uw bestelling start wanneer de betaling of aanbetaling volledig is ontvangen of wanneer alle gegevens zijn ontvangen die wij en/of de Maker nodig hebben om de bestelling te voltooien, afhankelijk van wat later valt.

8.10 Vertraging bij ontvangst van betaling of bevestiging van specificaties. Een vertraging in de ontvangst door ons van de volledige betaling of een aanbetaling, of bevestiging van de specificaties van een Product in opdracht of een Product op bestelling, zal leiden tot vertraging in de levering van uw bestelling.

8.11 Als u om uitstel van levering vraagt. In het geval van Product(en) in opdracht of Product(en) op bestelling, als u verzoekt om uitstel van de geschatte leverdatum van het/de product(en) op grond van clausule 4.2, worden de opslagkosten, die naar onze mening redelijk zijn, betaalbaar na 7 dagen na de oorspronkelijk geschatte leverdatum.

9. Verlies of schade

9.1 Wij zijn jegens u verantwoordelijk voor voorzienbaar verlies en schade veroorzaakt door ons. Als wij deze voorwaarden niet naleven, zijn wij verantwoordelijk voor het verlies of de schade die u lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van het verbreken van dit contract of het onvermogen om redelijke zorg en vaardigheid te gebruiken, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet te voorzien. Verlies of schade is voorzienbaar als het duidelijk is dat dit zal gebeuren of als zowel wij als u op het moment dat de overeenkomst werd gesloten, wisten dat dit zou kunnen gebeuren, bijvoorbeeld als u dit tijdens het verkoopproces met ons hebt besproken.

9.2 Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u op geen enkele wijze uit of beperken deze op geen enkele wijze wanneer dit onwettig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; voor schending van uw wettelijke rechten met betrekking tot het/de product(en) en voor defecte product(en) als deze schade, overlijden of persoonlijk letsel hebben veroorzaakt.

10. Gegevensbescherming

10.1 Hoe wij uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken. Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken zoals uiteengezet in ons privacybeleid op www.draumr.nl/privacy

11. Algemeen

11.1 Intellectueel eigendom. Alle intellectuele eigendomsrechten op alle door ons en/of de Maker(s) geleverde producten, materialen, afbeeldingen, teksten en diensten blijven uitsluitend bij ons en hen berusten. Dergelijke intellectuele eigendomsrechten omvatten, zonder beperking (en tenzij specifiek anders overeengekomen), de rechten van ons en de Makers om werk in uitvoering en binnen een portfolio van werk weer te geven. U verkrijgt geen enkel recht om dergelijke rechten te kopiëren, in licentie te geven of anderszins enig belang te verwerven, tenzij anders overeengekomen door ons, de Maker en u.

11.2 Beveiliging. Wij garanderen niet dat onze website veilig is of vrij is van bugs of virussen. U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot onze Website. U dient uw eigen virusbeschermingssoftware te gebruiken.

11.3 Onze website. U mag naar de startpagina van onze website linken, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt. Wij behouden ons het recht voor om de koppelingstoestemming zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. Wanneer onze website links bevat naar andere websites en bronnen van derden, worden deze links uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij hebben geen controle over de inhoud van die websites of bronnen.

11.4 Welke wetten zijn van toepassing op deze overeenkomst en waar u een gerechtelijke procedure kunt aanspannen. Op deze voorwaarden is het Engelse recht van toepassing en u kunt met betrekking tot het/de product(en) een gerechtelijke procedure aanhangig maken bij de Engelse rechtbanken. Als u in Schotland woont, kunt u met betrekking tot het/de product(en) een gerechtelijke procedure aanhangig maken bij de Schotse of Engelse rechtbank. Als u in Noord-Ierland woont, kunt u met betrekking tot het/de product(en) een gerechtelijke procedure aanhangig maken bij de Noord-Ierse of Engelse rechtbank.

11.5 Derden. Niemand anders heeft rechten onder dit contract. Dit contract is tussen u en ons. Geen enkele andere persoon heeft het recht om enige van de voorwaarden ervan af te dwingen.

11.6 Scheidbaarheid. Als een rechtbank een deel van dit contract onwettig acht, blijft de rest van kracht. Elk van de paragrafen van deze voorwaarden werkt afzonderlijk. Als een rechtbank of relevante autoriteit besluit dat een van deze paragrafen onwettig is, blijven de overige paragrafen volledig van kracht.

11.7 Zelfs als we de uitvoering van dit contract uitstellen, kunnen we het later nog steeds afdwingen. Als we er niet onmiddellijk op aandringen dat u alles doet wat u op grond van deze voorwaarden moet doen, of als we wachten met het ondernemen van stappen tegen u met betrekking tot het verbreken van dit contract, betekent dat niet dat u die dingen niet hoeft te doen en het belet ons niet om op een later tijdstip stappen tegen u te ondernemen. Als u bijvoorbeeld een betaling mist en wij u niet achtervolgen, maar wij blijven het/de product(en) leveren, kunnen wij alsnog van u verlangen dat u de betaling op een later tijdstip doet.