The shop's story

Stichting Kringloopbedrijf ‘De Lokatie’ (‘De Lokatie’) is in 1996 opgezet met het doel om het maatschappelijk perspectief van mensen met een psychiatrische of psychosociale problematiek te vergroten. Dit door arbeidssituaties als opstap naar de reguliere arbeidsmarkt te bieden. Sinds de oprichting is: ‘De Lokatie’ uitgegroeid tot een bedrijfsmatig opgezet recyclingbedrijf.

Kringloop heeft de toekomst
Spannend winkelen, je weet nooit wat je tegenkomt!

The Process

Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie biedt zich aan als organisatie voor dagbesteding en werkervaring. Stichting kringloopbedrijf De Lokatie is een recycling bedrijf dat bijdraagt aan de verlenging van de levensduur van goederen. Door de werkwijze van kringloopbedrijven wordt er direct een besparing gerealiseerd op de CO2 uitstoot, blijkt uit onderzoek gedaan in 2008 door TNO bij een aantal kringloopbedrijven. Er wordt door De Lokatie jaarlijks zo’n 550 ton aan huisraad gerecycled wat direct een besparing oplevert van 550 Kg aan CO2 uitstoot. Dat staat gelijk aan het verwarmen van 165 huizen gedurende 1 jaar. Naast deze milieu opbrengsten biedt de organisatie werkplekken voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Rekening houdend met de beperkingen van de deelnemers wordt er gewerkt aan uitbreiding van hun competenties en gezocht naar de benutbare mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Kortom; “Eruit halen wat erin zit. “

Products

No products found
Use fewer filters or remove all

Q&A

How big is the shop?

Do they specialise in anything?

Where do they get their stuff from?

What services do they have/give?

Price category.